Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 
 Kierownictwo
 

- Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach

 

1. Wydział Kryminalny:

- Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

- Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

- Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

- Zespół Techniki Kryminalistycznej

2. Wydział Prewencji:

 - Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne

- Zespół Dzielnicowych

- Zespół Dyżurnych

- Jednoosobowe Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego

- Jednoosobowe Stanowisko d/s Prasowo - Informacyjnych

- Zespół d/s Nieletnich i Patologii  

 

3. Wydział Ruchu Drogowego

4. Posterunek Policji w Stromcu

5. Posterunek Policji w Radzanowie

6. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji
w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

- Jednoosobowe Sanowisko do spraw Kadr i Szkolenia

- Zespół Finansów i Zaopatrzenia

- Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

  

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.03.2017
Data modyfikacji 06.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edward Banach
Osoba udostępniająca informację:
Edward Banach KPP Białobrzegi
Osoba modyfikująca informację:
Edward Banach
do góry