Przyjęcia do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcia do służby w Policji

Przyjęcia do służby w Policji

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 

 

ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji 
w 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w  2019 roku:  

 

                                                                                                                                        

 

                                                                           -  7 marca 2019r.

                               -  21 maja 2019r.   
             
                                            - 16 lipca 2019r.                  

                                 - 2 września 2019r. 

                              - 7 listopada 2019r.

                                          - 30 grudnia 2019r.             

    w  następujących jednostkach:

 

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie


 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 UWAGA!

 Kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status  "przeniesiony do rezerwy".

Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej.

Osoby  zainteresowane  przyjęciem  do  służby w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. 11 -      ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek w godz. 00 - 18 00     oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
  • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    
  • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz.UE L z dnia 4 maja 2016r.)

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 

·   wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

·   wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 

·   tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

·    uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,

·   uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,

·   prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)  

 

Dla zainteresowanych zawodem policjanta prezentujemy link do wydania specjalnego miesięcznika Komendanta Głównego Policji " Policja 997" pn " Zostań policjantem"

http://www.gazeta.policja.pl/997/numery-specjalne/specjalne-policja-997/168056,Policja-997-nr-14.html

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Metryczka

Data publikacji 10.01.2019
Data modyfikacji 23.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edward Banach
Osoba udostępniająca informację:
Edward Banach
Osoba modyfikująca informację:
Edward Banach
do góry